1,500,000đ

Đèn kích thích sinh trưởng cho lan MILOTECH là thiết bị không thể thiếu giúp lan phát triển nhanh, tăng hiệu quả kinh tế.

Đèn có tác dụng thay thế hoặc bổ sung ánh sáng mặt trời, đặc biệt tâp trung vào bước sóng kích thích cây phát triển nhanh.

Mỗi bóng 36W dùng cho diện tích 1 - 1.5m2 tùy vào mục đích sử dụng của khách

DANH MỤC SẢN PHẨM
FACEBOOK

Đèn kích thích lan sinh trưởng

Đèn kích thích lan sinh trưởng

Đèn kích thích lan sinh trưởng