1,550,000đ
Ampli nhà yến G2 dùng cho tải <200 loa ru.
2,800,000đ
2,500,000đ
Ampli nhà yến G4 dùng cho tải <400 loa ru.
3,000,000đ
Ampli nhà yến Milotech M8 dùng cho tải < 600 loa ru. Chúng tôi khuyến nghị 550 loa ru.
3,200,000đ
Amply nhà yến Milotech M502 tải 700 loa ru. Thiết kế chuyên dụng cho nhà yến. Độ bền cao, công suất mạnh. Công nghệ usa.
3,800,000đ
Amply nhà yến Milotech M602 Tải 900 loa ru. Được thiết kế chuyên dụng cho nhà yến. Công suất lớn - Độ bền cao