5,000đ
Hộp kim cương đựng yến 30g thô Đựng yến thô, yến tinh chế
7,000đ
Hộp kim cương đựng yến 50g thô Đựng yến thô, yến tinh chế
8,000đ
Hộp kim cương đựng yến 100g thô Đựng yến thô, yến tinh chế