14,000đ
12,000đ
3,800đ
12,000đ
Hộp hoa mai đựng yến 50g
13,000đ
Hộp hoa mai đựng yến 100g
6,000đ
Hộp nhựa vuông cao cấp đựng yến sào loại 30g/50g/100g
4,000đ
Hộp vuông đựng đường yến và các phụ liệu chưng yến.
4,000đ
Hộp tròn đựng đường yến và phụ liệu
5,000đ
Hộp kim cương đựng yến 30g thô Đựng yến thô, yến tinh chế
5,500đ
Hộp tròn đựng yến cao cấp loại 30g/50g/100g Dùng đựng yến thô, yến tinh chế.
7,500đ
Hộp tròn đựng yến cao cấp loại 50g yến thô Dùng đựng yến thô, yến tinh chế.
8,500đ
Hộp tròn đựng yến cao cấp loại 100g (thô) Dùng đựng yến thô, yến tinh chế.
7,000đ
Hộp kim cương đựng yến 50g thô Đựng yến thô, yến tinh chế
8,000đ
Hộp kim cương đựng yến 100g thô Đựng yến thô, yến tinh chế
8,000đ
Hộp nhựa vuông cao cấp đựng yến sào loại 50g (thô) Dùng đựng yến thô, yến tinh chế
9,000đ
Hộp nhựa vuông cao cấp đựng yến sào loại 100g (thô) Dùng đựng yến thô, yến tinh chế