9,000,000đ

Máy tạo ẩm siêu âm công nghiệp Milotech thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Ứng dụng trong: Dệt may, xây dựng, in ấn, nông nghiệp

13,000,000đ

Máy tạo ẩm siêu âm công nghiệp Milotech thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Ứng dụng trong: Dệt may, xây dựng, in ấn, nông nghiệp

16,500,000đ

Máy tạo ẩm siêu âm công nghiệp Milotech thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Ứng dụng trong: Dệt may, xây dựng, in ấn, nông nghiệp

DANH MỤC SẢN PHẨM
FACEBOOK