27,000,000đ

Máy tạo ẩm siêu âm công nghiệp Milotech thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Ứng dụng trong: Dệt may, xây dựng, in ấn, nông nghiệp, phòng lạnh bảo quản nông sản

9,000,000đ

Máy tạo ẩm siêu âm công nghiệp Milotech thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Ứng dụng trong: Dệt may, xây dựng, in ấn, nông nghiệp

13,000,000đ

Máy tạo ẩm siêu âm công nghiệp Milotech thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Ứng dụng trong: Dệt may, xây dựng, in ấn, nông nghiệp

16,500,000đ

Máy tạo ẩm siêu âm công nghiệp Milotech thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Ứng dụng trong: Dệt may, xây dựng, in ấn, nông nghiệp

DANH MỤC SẢN PHẨM
FACEBOOK