5,500đ
Hộp tròn đựng yến cao cấp loại 30g/50g/100g Dùng đựng yến thô, yến tinh chế.
7,500đ
Hộp tròn đựng yến cao cấp loại 50g yến thô Dùng đựng yến thô, yến tinh chế.
8,500đ
Hộp tròn đựng yến cao cấp loại 100g (thô) Dùng đựng yến thô, yến tinh chế.